Uitleg eCconsult – Maatschap Huisartsen Noordwolde (de Wissel) – Noordwolde
Header afbeelding
Maatschap Huisartsen Noordwolde (de Wissel)
Kleine Singel 38 8391 HS
Noordwolde

Uitleg eCconsult

Het eCconsult is een eenvoudige manier om uw vragen direct beantwoord te krijgen via www.dewissel.uwartsonline.nl.
Daarnaast kunt u ook via dit portaal een afspraak maken voor een spreekuurbezoek.

Uiteraard blijft ook de mogelijkheid bestaan om via de assistentes een afspraak te maken voor een spreekuurbezoek of een telefonisch consult. U kun de praktijk dan bereiken via telefoonnummer 0561-432235. Dit telefonisch spreekuur is bedoeld voor eenvoudige vragen. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats dag tussen 13.30 en 14.30 uur.

Ook uitslagen van urineonderzoek, laboratoriumonderzoek, rontgenfoto´s, echografie, specialisten-en ziekenhuisbezoek en van uitstrijkjes e.a. kunnen bij de assistente opgevraagd worden. Zij zal de uitslagen doorgeven of zal u verwijzen naar het telefonisch spreekuur van uw huisarts.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.