Eerstelijns Psychologische Zorg – Maatschap Huisartsen Noordwolde (de Wissel) – Noordwolde
Header afbeelding
Maatschap Huisartsen Noordwolde (de Wissel)
Kleine Singel 38 8391 HS
Noordwolde

Eerstelijns Psychologische Zorg

In het gezondheidscentrum zijn een Praktijkondersteuiner Geestelijke Gezondheidszorg ( POH-GGZ) en een psycholoog werkzaam:

  • Geert Brussen, POH-GGZ
  • Ingrid van Hinum. POH-GGZ

Geert Brussen en Ingrid van Hintum. POH-GGZ, met als aandachtsgebied Basis GGZ.

De huisartsen werken al  langer met  POH functionarissen op het gebied van de zorg voor patienten met een longaandoening of  diabetes.
Een Praktijk Ondersteuner Huisarts – GGZ, heeft psychische klachten als aandachtsgebied.
Hierbij kunt u denken aan somberheidsklachten , angstklachten, slaapproblemen concentratiestoornissen of alcoholproblemen.
De POH GGZ werkt altijd onder directe verantwoordelijkheid en supervisie van de huisarts die ook de medische eindverantwoordelijkheid draagt.
Uw huisarts kan in  overleg met u besluiten om mij in te schakelen.
U en ik voeren dan een aantal gesprekken, waarin we het probleem proberen te verhelderen en naar oplossingen zoeken.
Heel vaak blijkt dat gesprekken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van uw klachten.
Wanneer dat het geval is kunnen we het contact afsluiten.
Mocht onverhoopt een vermindering van de klachten uitblijven, dan zorg ik ervoor dat uw huisarts hierover geïnformeerd wordt en met hem/haar een ander beleid aan u voorstellen. Het voorschrijven van medicatie is te allen tijde voorbehouden aan uw huisarts.