Eerstelijns Psychologische Zorg – Maatschap Huisartsen Noordwolde (de Wissel) – Noordwolde
Header afbeelding
Maatschap Huisartsen Noordwolde (de Wissel)
Kleine Singel 38 8391 HS
Noordwolde

Eerstelijns Psychologische Zorg

In het gezondheidscentrum zijn drie praktijkondersteuners voor de  geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam:

  • Geert Brussen, POH-GGZ

De huisartsen werken al  langer met POH functionarissen op het gebied van de zorg voor patiënten met een longaandoening of  diabetes.
Een POH-GGZ,  heeft als de aandachtsgebied de basis psychische klachten.
Hierbij kunt u denken aan somberheidsklachten , angstklachten, slaapproblemen concentratiestoornissen of alcoholproblemen.
De POH GGZ werkt altijd onder directe verantwoordelijkheid en supervisie van de huisarts die ook de medische eindverantwoordelijkheid draagt.
Heel vaak blijkt dat gesprekken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van uw klachten. Uw huisarts kan daarom in  overleg met u besluiten om een POH-GGZ in te schakelen. Mocht een vermindering van de klachten uitblijven, dan zorgt de POH-GGZ  ervoor dat uw huisarts hierover geïnformeerd wordt en met hem/haar een ander beleid aan u voorstellen. Het voorschrijven van medicatie is te allen tijde voorbehouden aan de huisarts.

  • Yvonne van Noordenburg POH-GGZ jeugd

De POH-GGZ jeugd is werkzaam op dinsdag en heeft als aandachtsgebied de basis psychische klachten voor jongeren t/m 18 jaar. De POH GGZ jeugd werkt altijd onder directe verantwoordelijkheid en supervisie van de huisarts die ook de medische eindverantwoordelijkheid draagt. De POH GGZ jeugd heeft haar praktijkruimte in het voormalige rabobank gebouw aan de Hoofdstraat Oost 20 te Noordwolde. Voor het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak bij de POH-GGZ jeugd kunt u contact opnemen met de doktersassistente.