Historie – Maatschap Huisartsen Noordwolde (de Wissel) – Noordwolde
Header afbeelding
Maatschap Huisartsen Noordwolde (de Wissel)
Kleine Singel 38 8391 HS
Noordwolde

Historie

Na een intensief voorbereidingstraject, hebben de huisartsenpraktijken uit de gemeente Weststellingwerf en directe omgeving zich in 2008 verenigd in ‘Langs de Linde, vereniging voor eerstelijns zorg’.
Bij de vereniging zijn 20 huisartsen met hun huisartspraktijken in Weststellingwerf en omstreken aangesloten:
Deelnemers zijn in:

 1. De Blesse: huisarts Heeg
 2. De Kuinre: huisartsen Vermeer en Van der Steen
 3. Noordwolde: de Wissel , huisartsen Mertens, Weijer, Koopmans-de Vries en Zevenhuizen
 4. Oldemarkt:  huisartsen Bos, de Groot en Idema
 5. Wolvega:  De Cleijenburgh, huisartsen Mulder, Stokroos en van Slooten
  De Meulehoek, huisarts Hutter, Maquelin, Miske en van Leeuwen
  Van der Sande , huisartsen Kooiman en Payne
  Huisarts Tuinstra en Poutsma
 6. Kwaliteitsbeleid : Bestuurlijke structuur; De vereniging kent een bestuur en wordt ondersteund door twee Hagro managers, Bonnie Room en Evelien Mos.

In de vereniging worden naast zorginhoudelijke afstemming verschillende organisatorische zaken gezamenlijk opgepakt zoals bijvoorbeeld het onderwijs aan assistentes en praktijkverpleegkundigen. Ook de accreditatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap zal gezamenlijk worden geregeld. De verwachting is dat door een gezamenlijke aanpak de huisarts meer tijd kan besteden aan de patiëntenzorg.